De BV meerdanCOMMUNICATIE -
0
home,blog,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Als pensioenuitvoerder merkt u dat veel van uw klanten weinig interesse tonen in hun pensioen. Verreweg de meeste deelnemers ervaren pensioen als lastige materie en omdat hun pensioen vaak nog ver weg is, is hun betrokkenheid doorgaans gering. Bovendien gaan zij er vanuit dat u...

Begin december lanceren wij ons nieuwe digitale platform voor ZZP-ers die willen investeren in hun eigen regio en die daarmee inkomen opbouw voor later. Deze ZZP-ers zijn verenigd in een coöperatie en bepalen zelf wanneer en waarin zij investeren. Natuurlijk zijn er spelregels en kun...

Wij er van overtuigd dat consumenten over belangrijke zaken in hun leven zelf regie willen kunnen voeren. Zeker als het gaat om zaken als wonen, zorg en inkomen, nu èn later. Dat noemen we zelfregie en als we er ook nog een dosis innovatie aan...