De consument wil gemak en regie - De BV meerdanCOMMUNICATIE
14949
post-template-default,single,single-post,postid-14949,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

De consument wil gemak en regie

Wij er van overtuigd dat consumenten over belangrijke zaken in hun leven zelf regie willen kunnen voeren. Zeker als het gaat om zaken als wonen, zorg en inkomen, nu èn later. Dat noemen we zelfregie en als we er ook nog een dosis innovatie aan toevoegen, noemen we het Qualify Self. Daarom hebben wij vorig jaar het Qualify Self programma ontwikkeld. Dat programma stimuleert de beweging in onze samenleving van consumenten om regie te kunnen en willen voeren over hun kwaliteit van leven en minder afhankelijk te zijn van organisaties en hun regels en processen. Want niet het proces, niet de organisatie, maar de klant staat meer dan ooit centraal.

Lees meer hierover in onze nieuwsbrief.