Communicatie Advies - De BV meerdanCOMMUNICATIE
24
page-template-default,page,page-id-24,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Beleidsadvisering

Onze samenleving verandert snel. De economische crisis werkt als een catalysator: oude principes en denkwijzen maken plaats voor meer focus op wat consumenten werkelijk willen, op duurzaamheid, op zingeving, op verantwoord ondernemen, verantwoord beleggen en op het relativeren van het rendementsdenken. Ondernemingen moeten zich aanpassen, vrijwillig of onder druk van wet- en regelgeving, in het belang van de consument.

Dit vergt vaak herziening van visie en beleid vastgelegd in plannen, mogelijk gemaakt door de juiste focus van het management in de praktijk, uitgevoerd door mensen die toegewijd zijn aan de taak. Actualisatie van beleid en direct kunnen inspringen op veranderingen in de samenleving zijn cruciaal voor het voortbestaan van organisaties. Agile en scrum zijn geen managementtechnieken of toverwoorden, maar belangrijke principes om consumentgericht en in co-creatie snel te kunnen handelen om dat te doen wat consumenten vragen.

beleidsadvisering
communicatieplannen

Communicatieplannen

De tijd van grote en meeslepende communicatieplannen is voorbij. De werkelijkheid laat zich door zijn veelzijdigheid en kleurrijkheid steeds minder plannen, communicatie dus ook niet. Daarom zijn communicatieplannen zinvoller als ze een helder doel bevatten, duidelijk aangeven wat communicatie kan bijdragen aan dat doel en welk middelenpallet daarvoor ingezet kan worden. De feitelijke inzet van middelen moet steeds getoetst worden aan de zich steeds veranderende werkelijkheid, want die beïnvloedt het resultaat. Dat vergt een mix van koersvastheid en flexibiliteit, van aanvoelen, bijsturen en visie. Een plan helpt, maar als de wedstrijd een andere wending neemt, moet een organisatie in staat zijn direct het plan bij te stellen.

Bestuursworkshops

Verandering van beleid, van dienstverlening, van marktsegment of het doorvoeren van een noodzakelijke innovatie vergt inspiratie, visie, daadkracht en doorzettingsvermogen van bestuur en management. Workshops helpen om de koers te bepalen en om deze vast te houden, deze te embedded in uw organisatie. Out of the box en overtuigd van de kracht van het pressure cookermodel, kunnen veranderingen tijdens deze workshops snel de juiste handen en voeten aangereikt krijgen.

bestuursworkshops
coaching

Coaching

Innovatie en verandering vergen veel van bestuur, management en medewerkers. Vaak moet er meer veranderen dan in eerste instantie gedacht, want zaken lijken bij aanvang nog wel eens eenvoudiger dan zij in werkelijkheid zijn. Dit vereist aandacht, visie en executiekracht op het niveau van processen, producten, diensten en werkwijzen. Coaching van mensen kan daarom zeer effectief zijn, want het helpt mensen tot nieuwe inzichten, zodat de gewenste veranderingen makkelijker van de grond komen.

Coaching is een van de implementiemethoden die wij inzetten als onderdeel van ons communicatie-advies programma.