Innovatie - De BV meerdanCOMMUNICATIE
Zelfregie, qualify self, platform, fonds, inkomensvoorziening
26
page-template-default,page,page-id-26,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
jouwapp

JOUW-app

Een overzichtelijke App die alle financiële zaken die betrekking hebben op wonen, zorg en inkomen overzichtelijk op een rij zet. Voor en van de consument! Alle contracten, vaste lasten, inkomenszaken, pensioen,  verzekeringen en bankzaken bij elkaar waardoor een consument niet alleen overzicht heeft, maar ook heel makkelijk keuzes kan maken en geld kan besparen. Anders dan veel berichtenboxen van organisaties en instanties, is deze box helemaal van de consument zelf. Die bepaalt wie hij of zij toelaat in deze box. Gemak, overzicht en handige tips, waardoor consumenten snel kunnen zien waar hun grootste uitgaven nu en in de toekomst liggen. Hoe ontwikkelt hun inkomen zich en hoe kunnen zij voor hen belangrijkste zaken als wonen, zorg, mobiliteit en energie goed en snel regelen. JOUW stuurt berichten, JOUW kan plannen en JOUW kan regelen, mede met hulp van IBM Watson, de supercomputer die kunstmatige intelligentie bevat. JOUW brengt de consument gemak, invloed en overzicht. Zelfregie op het gebied van wonen, zorg en inkomen met behulp van een Smartphone of Tablet. Benaderbaar via een single login en beveiligd via de hoogste standaarden.

SamenLeven

SamenLeven is een coöperatie bedoeld voor ZZP-ers en MKB-ers. Samen ontwikkelen zij een inkomensvoorziening voor later. Dit doen zij door te investeren in de regionale economie. Bijvoorbeeld in woningen, zorg, energie en infrastructuur. Dat levert niet alleen rendement voor later op, maar versterkt ook direct de regio.

Uit onderzoek blijkt dat veel kleine ondernemers geen inkomensvoorziening treffen voor als zij arbeidsongeschikt raken of niet meer werken. SamenLeven biedt ondernemers hiervoor een praktische oplossing, waarbij het cruciaal is dat zij hun geïnvesteerde euro’s letterlijk kunnen volgen en daar in economisch opzicht ook direct weer baat bij hebben: zij investeren niet op de beurs, maar juist in de reële economie!

Onze SamenLeven Concept Ontwikkeling BV zorgt er voor dat de coöperatie het benodigde werkkapitaal krijgt, er een slim administratiestysteem komt, er verantwoorde investeringsdoelen zijn en dat aan alle relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. FinTech dus met een grote maatschappelijke relevantie.

samenleven
woonzorgfonds

Woonzorgfonds: New Urban Living

In Nederland bestaan veel bewonersinitiatieven verenigd in de vorm van een wooncoöperatie. De leden daarvan willen graag bij elkaar te gaan wonen met als doel voor elkaar te kunnen zorgen en samen op een prettige manier oud te worden. Geen woongroepen, maar actieve bewoners die zelf hun woonwensen realiseren door zich actief op te stellen in de ontwikkeling van deze woningen en door ook zelf te investeren in de zorg en de woningen. Dit doen zij samen met de investeerder en New Urban Living ondersteunt bij de planontwikkeling, juridische zaken, de bouw en de financiering.

Het aantal wooncoöperaties blijft intussen stijgen, omdat steeds meer 50 plussers inzien dat wonen en zorg een gedeelde verantwoordelijkheid van instanties en van henzelf. En als je dus wilt wonen zoals je zelf wilt, moet je je actief opstellen en niet afwachten tot instanties de door hen bedachten woonoplossingen aanbieden. Want die kunnen afwijken van wat je zelf wilt. Je moet dus aan het roer willen zitten, daarbij geholpen door de specialisten van New Urban Living.

Ons Woonzorgfonds helpt bij de planontwikkeling en financiering. Ons fonds neemt overigens niet de rol van de bewoners over, maar adviseert en ondersteunt hen. Deze advisering en ondersteuning moeten coöperaties verplicht afnemen om voor financiering in aanmerking te komen. Het grootste deel van de investeringen wordt overigens gedaan door beleggers met wie goede afspraken worden gemaakt over de locaties, de kwaliteit van de woningen, de zorg en het beheer van de woningen.

Innovatie-events

De focus van onze innovatie-events ligt op de versterking de kwaliteit van leven van consumenten op het gebied van wonen, zorg en inkomen. Tijdens deze eventes delen organisaties en consumenten hun kennis en ervaring om uiteindelijk de zelfregie van consumenten verder te versterken. Organisaties laten zien wat zij te bieden hebben, inspireren elkaar en anderen en profileren zich als leveranciers van diensten en producten waar consumenten de meerwaarde van waarderen.

innovatieevents