Qualify Self-advies - De BV meerdanCOMMUNICATIE
22
page-template-default,page,page-id-22,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Qualify Self

We leven steeds langer en willen ook steeds langer zelfstandig wonen. Over twee jaar is de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder. De vraag naar zelfstandige woonvormen in combinatie met vormen van zorg zal tot 2040 sterk stijgen. Hoe willen we wonen, met wie, zorgen we voor elkaar, hoe financieren we onze wensen en wat regelt de overheid nog?

Qualify Self richt zich op organisaties en consumenten die zelf het initiatief willen nemen. Niet alleen over wonen en zorg, maar ook over het inkomen voor nu en later. Zelf invloed uitoefenen op je kwaliteit van leven, zelf in de regie zijn. Gestandaardiseerd en door organisaties geredigeerd aanbod werkt niet meer, diversificatie, zelfregie en flexibiliteit vormen de nieuwe kaders, mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang.

Daarom ontwikkelen wij:

Een digitaal platform waar initiatieven op het gebied van wonen, zorg en inkomen overzichtelijk in beeld worden gebracht
Een woonzorgfonds voor coöperatieve wooninitiatieven om vraag en financiering met elkaar te verbinden
Jouw, een App waarmee alle financiële zaken overzichtelijk in beeld worden gebracht en het makkelijk is persoonlijke keuzes te maken

qualifyself
internadvies

Intern advies en ondersteuning

Consumenten willen invloed hebben op hun kwaliteit van leven of het nu om wonen, zorg of pensioenen gaat. Organisaties spelen hier steeds meer op in, al is het vaak zoeken naar de juiste manier waarop consumenten gefaciliteerd kunnen worden. Consumenten willen regie, maar ook gemak. Wat betekent zelfregie van consumenten voor diensten en producten en voor de manier waarop deze aangeboden worden? Directie, medewerkers en management moeten continu anders naar de werkelijkheid kijken, want deze verandert sneller dan ooit te voeren. Onderzoek, inleving en customer journeys zijn belangrijke sturingsmiddelen om de consument van vandaag, morgen goed te kunnen bedienen.

Interim-management en implementatie

Management en coaching on the job is een effectieve manier om zowel managers als medewerkers te ondersteunen bij verandering en innovatie. Want beide zijn geen langdurige processen meer, maar dagelijkse werkzaamheden. Om de routine goed te pakken te krijgen is deskundig management en dagelijkse begeleiding van medewerkers bij de uitvoering van de nieuwe taken in de beginperiode geen luxe, maar randvoorwaarde. Daarom adviseren wij ook op interim-basis, zodat de implementatie van veranderingen en innovaties goede borging binnen uw organisaties kan krijgen.

interimmanagement
businessinnovatie

Business innovatie

Workshops Blue Ocean en Deep Democracy kunnen organisaties helpen nieuwe diensten, producten en markten te implementeren. De meest innovatieve organisaties zijn die organisaties die hun medewerkers weten te stimuleren innovatie in te bedden in het dagelijkse werk. Dat vergt zowel een rationele als een emotionele aanpak, want vernieuwen en veranderen gaat met het hoofd, maar zeker ook met het hart. Business innovatie is het meest kansrijk als die twee gecombineerd worden. Het succes van brand activation en nieuwe business modellen hangt sterk met die combinatie samen.

Ronde tafel

Met een selecte groep stakeholders relevante thema’s bespreken die cruciaal zijn voor uw organisatie of branche en die samenhangen met innovatie en zelfregie. Wat is de impact van een bottom up samenleving op organisaties en instituties? Wat betekent het vanuit regelgeving?  Wat moet fundamenteel anders, kan het? Kunnen de belangen van het individu, van organisaties en van de samenleving elkaar versterken, hoe realiseer je win-winsituaties?

SONY DSC