Communicatieadvies - De BV meerdanCOMMUNICATIE
24
page-template-default,page,page-id-24,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Beleidsadvisering

Onze samenleving verandert snel. De economische crisis werkt als een catalysator: oude principes en denkwijzen maken plaats voor meer focus op wat consumenten werkelijk willen, op duurzaamheid, op zingeving, op verantwoord ondernemen, verantwoord beleggen en op het relativeren van het rendementsdenken. Ondernemingen moeten zich aanpassen, vrijwillig of onder druk van wet- en regelgeving, in het belang van de consument.

Dit vergt vaak herziening van visie en beleid vastgelegd in plannen, mogelijk gemaakt door de juiste focus van het management in de praktijk, uitgevoerd door mensen die toegewijd zijn aan de taak. Actualisatie van beleid en direct kunnen inspringen op veranderingen in de samenleving zijn cruciaal voor het voortbestaan van organisaties. Agile en scrum zijn geen managementtechnieken of toverwoorden, maar belangrijke principes om consumentgericht en in co-creatie snel te kunnen handelen om dat te doen wat consumenten vragen.

beleidsadvisering
communicatieplannen

Communicatieplannen

De tijd van grote en meeslepende communicatieplannen is voorbij. De werkelijkheid laat zich door zijn veelzijdigheid en kleurrijkheid steeds minder plannen, communicatie dus ook niet. Daarom zijn communicatieplannen zinvoller als ze een helder doel bevatten, duidelijk aangeven wat communicatie kan bijdragen aan dat doel en welk middelenpallet daarvoor ingezet kan worden. De feitelijke inzet van middelen moet steeds getoetst worden aan de zich steeds veranderende werkelijkheid, want die beïnvloedt het resultaat. Dat vergt een mix van koersvastheid en flexibiliteit, van aanvoelen, bijsturen en visie. Een plan helpt, maar als de wedstrijd een andere wending neemt, moet een organisatie in staat zijn direct het plan bij te stellen.

Coaching