Organisatieadvies en implementatie - De BV meerdanCOMMUNICATIE
22
page-template-default,page,page-id-22,page-child,parent-pageid-24,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Organisatieadvies en implementatie

Innovatie en verandering vergen veel van bestuur, management en medewerkers. Vaak moet er meer veranderen dan in eerste instantie gedacht, want zaken lijken bij aanvang nog wel eens eenvoudiger dan zij in werkelijkheid zijn. Dit vereist aandacht, visie en executiekracht op het niveau van processen, producten, diensten en werkwijzen. Coaching van mensen kan daarom zeer effectief zijn, want het helpt mensen tot nieuwe inzichten, zodat de gewenste veranderingen makkelijker van de grond komen.

Coaching is een van de implementiemethoden die wij inzetten als onderdeel van ons communicatie-advies programma.

179302801
internadvies

Intern advies en ondersteuning

Consumenten willen invloed hebben op hun kwaliteit van leven of het nu om wonen, zorg of pensioenen gaat. Organisaties spelen hier steeds meer op in, al is het vaak zoeken naar de juiste manier waarop consumenten gefaciliteerd kunnen worden. Consumenten willen regie, maar ook gemak. Wat betekent zelfregie van consumenten voor diensten en producten en voor de manier waarop deze aangeboden worden? Directie, medewerkers en management moeten continu anders naar de werkelijkheid kijken, want deze verandert sneller dan ooit te voeren. Onderzoek, inleving en customer journeys zijn belangrijke sturingsmiddelen om de consument van vandaag, morgen goed te kunnen bedienen.

Restaurant take over

Dit is een implementatiemethode om organisaties consumentgerichte, gastvrijer te maken. Dat is nodig omdat klanten steeds meer als gast benaderd willen worden en gastvrije organisatie begrijpen dat. Gasten zijn geen klanten, maar mensen die in de regie zijn en vergt een andere houding en focus van organisaties en medewerkers. Innovatieve organisaties kunnen niet anders.  En dus is de vraag: hoe pas je je organisatie aan?. Op welke manier ga je in- en extern met elkaar om? Pas je het aanbod in diensten en producten aan op de wens van de ander?

Door een dag lang een echt restaurant over te nemen, in combinatie met een zorgvuldig begeleid vervolgprogramma- leren de deelnemers op een zeer indringend manier om te gaan met zelfbewuste en veeleisende gasten. Ze leren als team samen te werken, zodat de eigen organisatie gastvrijer en daardoor innovatiever wordt.

restauranttakeover
businessinnovatie

Business innovatie

Workshops Blue Ocean en Deep Democracy kunnen organisaties helpen nieuwe diensten, producten en markten te implementeren. De meest innovatieve organisaties zijn die organisaties die hun medewerkers weten te stimuleren innovatie in te bedden in het dagelijkse werk. Dat vergt zowel een rationele als een emotionele aanpak, want vernieuwen en veranderen gaat met het hoofd, maar zeker ook met het hart. Business innovatie is het meest kansrijk als die twee gecombineerd worden. Het succes van brand activation en nieuwe business modellen hangt sterk met die combinatie samen.