Innovatie - De BV meerdanCOMMUNICATIE
Zelfregie, qualify self, platform, fonds, inkomensvoorziening
26
page-template-default,page,page-id-26,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

SamenLeven Nederland

SamenLeven is een coöperatie bedoeld voor ZZP-ers en MKB-ers. Samen ontwikkelen zij een inkomensvoorziening voor later. Dit doen zij door te investeren in de regionale economie. Bijvoorbeeld in woningen, zorg, energie en infrastructuur. Dat levert niet alleen rendement voor later op, maar versterkt ook direct de regio.

Uit onderzoek blijkt dat veel kleine ondernemers geen inkomensvoorziening treffen voor als zij arbeidsongeschikt raken of niet meer werken. SamenLeven biedt ondernemers hiervoor een praktische oplossing, waarbij het cruciaal is dat zij hun geïnvesteerde euro’s letterlijk kunnen volgen en daar in economisch opzicht ook direct weer baat bij hebben: zij investeren niet op de beurs, maar juist in de reële economie!

Onze SamenLeven Concept Ontwikkeling BV zorgt er voor dat de coöperatie het benodigde werkkapitaal krijgt, er een slim administratiestysteem komt, er verantwoorde investeringsdoelen zijn en dat aan alle relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. FinTech dus met een grote maatschappelijke relevantie.

samenleven
woonzorgfonds

Woonzorgfonds: New Urban Living

In Nederland bestaan veel bewonersinitiatieven verenigd in de vorm van een wooncoöperatie. De leden daarvan willen graag bij elkaar te gaan wonen met als doel voor elkaar te kunnen zorgen en samen op een prettige manier oud te worden. Geen woongroepen, maar actieve bewoners die zelf hun woonwensen realiseren door zich actief op te stellen in de ontwikkeling van deze woningen en door ook zelf te investeren in de zorg en de woningen. Dit doen zij samen met de investeerder en New Urban Living ondersteunt bij de planontwikkeling, juridische zaken, de bouw en de financiering.

Het aantal wooncoöperaties blijft intussen stijgen, omdat steeds meer 50 plussers inzien dat wonen en zorg een gedeelde verantwoordelijkheid van instanties en van henzelf. En als je dus wilt wonen zoals je zelf wilt, moet je je actief opstellen en niet afwachten tot instanties de door hen bedachten woonoplossingen aanbieden. Want die kunnen afwijken van wat je zelf wilt. Je moet dus aan het roer willen zitten, daarbij geholpen door de specialisten van New Urban Living.

Ons Woonzorgfonds helpt bij de planontwikkeling en financiering. Ons fonds neemt overigens niet de rol van de bewoners over, maar adviseert en ondersteunt hen. Deze advisering en ondersteuning moeten coöperaties verplicht afnemen om voor financiering in aanmerking te komen. Het grootste deel van de investeringen wordt overigens gedaan door beleggers met wie goede afspraken worden gemaakt over de locaties, de kwaliteit van de woningen, de zorg en het beheer van de woningen.

Innovatieadvies

We leven steeds langer en willen ook steeds langer zelfstandig wonen. Over twee jaar is de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder. De vraag naar zelfstandige woonvormen in combinatie met vormen van zorg zal tot 2040 sterk stijgen. Hoe willen we wonen, met wie, zorgen we voor elkaar, hoe financieren we onze wensen en wat regelt de overheid nog?

Meerdere van onze initiatieven richten zich op organisaties en consumenten die zelf het initiatief willen nemen (Qualify Self). Niet alleen over wonen en zorg, maar ook over het inkomen voor nu en later (SamenLeven Nederland). Zelf invloed uitoefenen op je kwaliteit van leven, zelf in de regie zijn. Gestandaardiseerd en door organisaties geredigeerd aanbod werkt niet meer, diversificatie, zelfregie en flexibiliteit vormen de nieuwe kaders, mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang.

SLN
innovatieevents

Innovatie-events

De focus van onze innovatie-events ligt, rekening houdend met maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen, op de versterking van zelfregie en de kwaliteit van leven van mensen op het gebied van wonen, zorg en inkomen. Kenmerkend van onze events is dat ze verbinden: organisaties en consumenten delen hun kennis en ervaring om uiteindelijk elkaar vanuit die verbinding, verder te versterken. Wij organiseren volledige events onder eigen naam, in opdracht en kunnen u ook helpen bij de programmering ervan. Dit hebben we gedaan voor en in samenwerking met Kluwer, Vakmedianet, Academie van de stad en Rochdale.

Rondetafels

Met een selecte groep, relevante thema’s bespreken die cruciaal zijn voor uw organisatie of branche en die samenhangen met innovatie, change en zelfregie. Wat is de impact van een veranderende samenleving en daarbij horende veranderende verwachtingen van mensen op organisaties en (pensioen)instituties? Wat moet fundamenteel anders, kan het? Kunnen de belangen van het individu, van organisaties en van de samenleving elkaar versterken, hoe realiseer je win-winsituaties? Hoe verenig je duurzaamheid met op het eerste oog tegenstrijdige bedrijfsdoelstellingen?

Trend workshops pensioensector

Verandering van beleid, van dienstverlening, van communicatiestrategie is soms een vereiste om aan te blijven kunnen sluiten bij maatschappelijke veranderingen, verwachtingen of (disruptieve) technologische ontwikkelingen. Innovatie vergt inspiratie, visie, daadkracht en doorzettingsvermogen van bestuurders, leden van verantwoordingsorganen, beleidsbepalers en management. Onze op maat workshops helpen u om actueel te blijven maar vooral ook om te kijken naar mogelijkheden en noodzakelijkheden in de sector en/of uw fonds c.q. organisatie. Bel ons vrijblijvend voor de mogelijkheden.

Wij bieden 3 soorten workshops:

  1. informatief
  2. strategisch verkennend
  3. modellerend met behulp van service design
bestuursworkshops