Over ons - De BV meerdanCOMMUNICATIE
17
page-template-default,page,page-id-17,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
over_ons

Onze visie

 

Hoe wij werken

Wij werken vanuit de overtuiging dat mensen steeds minder hun heil zoeken in bezit en welvaart, maar kiezen voor welzijn en geluk. Dat heeft impact op bestaande organisaties, hun businessmodellen, hun manier van werken, hun services. Wij stimuleren onze klanten consumenten bij te staan naar hun ‘road to happiness’. Gemak en zelfregie zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden, mede mogelijk gemaakt door technologisch ontwikkelingen.

 

Waar wij voor staan

Wij helpen organisaties vernieuwingen op het gebied van wonen, zorg en inkomen werkelijkheid te maken. Voor ons is het pas klaar als het af is. Onze aanpak is veelzijdig, verrassend en betrouwbaar.

 

 

Tjandra-Onken

Tjandra Onken

Directeur, CX-specialist en organisatieveranderaar
Rene-Schalk

René Schalk

Directeur, innovator, communicatiespecialist

Marcel Harmsen

Cabaretier, trainer

Ik speel zowel solo als in teams en maakt muziek op gitaar, ukelele, piano en cajon. Hoogtepunten tot nu toe in mijn carrière zijn de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival met drie avondvullende programma’s en een optreden in Damascus. Ik heb een theaterproject met kinderen in Uganda gedaan en heb opgetreden in Spijkers met Koppen en Varalaat! Samen met Coen Jutte, zijn wij de drijvende kracht achter het Pensioencabaret.

Ietje Draaijer

Vormgever en illustrator

Artwork en illustraties zijn mijn passie, creatie en vernieuwing zijn mijn drivers. Visuele concepten versterken de impact van communicatie, zeker in een online omgeving. Multi channeling wordt gestimuleerd door het juiste beeldmateriaal.

Mieke Hartwig

Coach en organisatieontwikkelaar

De samenleving verandert. Er is een steeds sterkere onderstroom merkbaar van mensen die leren zich met elkaar te verbinden, nieuwe vormen van solidariteit ontdekken en daardoor effectiever met elkaar samenwerken. Oók in het zakelijk verkeer.

Geen wonder. Samenwerken in netwerkorganisaties en professioneel met elkaar de verbinding aangaan is veel effectiever dan elkaar beconcurreren. En wat belangrijk is: het is niet alleen effectiever maar ook nog eens op individueel niveau bevredigender. Het plezier in werken neemt toe. Om die verbinding met mensen aan te gaan en die nieuwe vormen van solidariteit te ontdekken of misschien wel zelf te realiseren, is het nodig allereerst bij jezelf te rade te gaan. Wie wil ik – professioneel gesproken –zijn? Wat zijn mijn drijfveren en motieven? Vanuit die ontdekkingstocht kan je met inzet van je (nieuw ontdekte) kernkwaliteiten effectief de verbinding aangaan met business partners, nieuwe zakelijke relaties aangaan en jezelf professioneel ontplooien.

Harry Dumay

Adviseur op het gebied van groepsdynamica, samenwerken, teamontwikkeling en politiek bestuurlijke sensitiviteit

Organisaties zijn altijd in beweging. Door in- en uitstroom van medewerkers zijn er invloeden op die organisatie. Het is van groot belang dit soort ontwikkelingen te blijven volgen en het lerend vermogen in die organisatie te mobiliseren. Misschien een cliché, maar werken is leren en andersom. De kunst is om deze twee componenten goed te verbinden in de dagelijkse praktijk. Een organisatie bestaat uit mensen en de relaties die mensen aangaan, zijn van invloed op het succes van organisaties. Wat mij triggert is te zien hoe mensen met elkaar omgaan en hoe processen verlopen. Van de vele instrumenten die je daarbij kunt inzetten, heb ik mij gespecialiseerd in de Management Drives. Ik ben gecertificeerd om zowel individuele- als groepsprofielen te duiden. Management Drives geeft inzicht in wat drijfveren van mensen zijn; waar gaan ze voor, maar ook waardoor hebben zij gevoelens waar ze minder enthousiast van worden?

Astrid van der Laar

Communicatieadviseur, begeleider en coach

Communicatie-adviseur, begeleider en coach, met o.a. opleidingen op het gebied van organisatie-verandering, groepsdynamica en systemisch werken (opstellingen).

 

‘Na 20 jaar gewerkt te hebben als adviseur en manager, merkte ik dat ik me zo had aangepast dat ik nauwelijks meer wist wat ik zelf wilde of miste. Puur op kracht hield ik het schip drijvende. Door mijn kwetsbaarheid en angst weer te gaan voelen, heb ik ook mijn verlangen ontdekt. Dit is mezelf en anderen de ruimte en veiligheid bieden om te leven en werken vanuit eigen kleur en talenten.

Ik combineer brede vakkennis over communicatie met de kwaliteit om mensen in beweging te brengen, te laten samenwerken en inzicht te geven in wat hen bindt en motiveert. Het doel van mijn coaching en begeleiding is het brengen van beweging en groei in verbinding. In verbinding met waar het ooit om begonnen is, met de interne drijfveren, met de bezieling van de professional, met de beleving van de klant. Met elkaar zoeken we naar het optimale voor het systeem als geheel. Hiermee borgen we de samenhang en voorkomen we verspilling van aandacht, energie en geld.

Coen Jutte

Cabaretier, zanger, pianist en trainer

Van twijfelen naar willen veranderen.

Daarvoor moeten we de zaak scherp zetten. We moeten het even pijnlijk maken voor uw bestwil: Negativity bias, de pijn moet erg groot zijn, anders verandert niemand. M.a.w. verkondig op een extreme en daarmee grappige manier aan wat er gebeurt als we zo doorgaan en laat ook zien hoe dit psychologisch werkt. ‘Dit willen we toch niet? Dus er moet wat gebeuren, toch? Mooi, dan kunnen we door. Hoe gaan we dat doen?

 

Van zelf willen veranderen naar anderen meenemen/inspireren

Hoe? Dat kan niet door rationele argumenten. Die werken niet. Je pleidooi moet emotioneel zijn. En er zit veel meer emotie in jezelf dan je denkt. Kan een leuk stukje zijn, waarin we ervoor gaan zorgen, dat mensen beseffen dat ze veel emotioneler zijn dan ze dachten. En vaker vanuit intuïtie besluiten en handelen. En daarin zitten meestal ook heel goede besluiten bij. Dus: we zijn uiteindelijk allemaal goede intuïtieve beslissers, toch? Maak de zaal ontvankelijk voor de gedachte, dat ze meer mogen vertrouwen op hun gevoel. Want argumenten om niet te veranderen hebben anderen genoeg. Maar tegen een <b><i>innerlijk weten</i></b> is niemand opgewassen.

Van zitten naar doen.

We hebben de hele dag lekker vanuit onze luie stoel kennis vergaard. En wat gaan we dus morgen anders doen, anders zeggen. Want als je altijd hebt gedaan wat je altijd deed, zul je natuurlijk krijgen wat je altijd kreeg en meer van dat soort wijsneuzerigheden. Dus de slotact is ook de Brug van Kennis naar Actie!

partnerlogo-icsb-281x281px

ICSB

Onze partner voor klantonderzoek, customer journeys en business innovatie